Baner

Sponsorzy


Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane udziałem w Akademii do kontaktu z Biurem Konferencji:

GreenLight Consulting Sp. z o.o.
e-mail: [email protected]
mobile: +48 667-513-005

Adres do korespondencji (wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej):
I Urząd Pocztowy
GreenLight Consulting Sp. z o.o.
skr. pocztowa 175, ul. Tuwima 38, 90-950 Łódź